popeye pinball game bally

Popeye

Popeye Bally Flipperkast

Plunger Link Assy

POPEYE (Bally) Plunger link assy

Trough IRED Led Assemby

Ball trough opto
Williams ref: A-16529

Popeye slingshot set

Slingshot set Popeye Bally Flipperkast

3"Flipper and Shaft Bliksemschicht wit

20-9734-5 Shaft Bliksemschicht wit
*Popeye Bally Flipperkast
*White Water Williams Flipperkast

Popeye Manual

Operation Manual Popeye Bally
Bally Popeye Flipperkast Onderdelen