Flipper rubber rood Gottlieb (met randje binnen in)

Flipper Rubber Rood

Flipper Rubber Zwart

Flipper Rubber Blauw

Flipper Rubber Geel

Flipper Rubber Geel (Laag)

Flipper Rubber Rood (Laag)

Flipper Rubber Zwart (laag)

Flipper Rubber Rood Klein

Flipper Rubber Zwart Klein