0.156" Molex Diverse

Polarising peg for socket housing

Female terminal .156 (Molex)

Female terminal .156 Edge (Molex)

Molex Crimp Tool

Tang voor het bevestigen van Molex terminal